Кариерно консултиране

Не оставяйте кариерата си на случайността!

Взимайте умни решения в своето кариерно развитие

Сверете плановете и целите си

В миналото малцина са били онези, които са имали лукса да си зададат въпроса каква професия да изберат. В повечето случаи от децата се е очаквало да работят каквото има или в най-добрия случай да наследят професията на своите родители. В съвременния ни свят обаче все повече млади хора се затрудняват да изберат своята област на професионално развитие, както и все повече професионалисти осъзнават, че няма нужда този избор да е доживот. Огромното разнообразие от възможности и пренаситата с информация обаче най-често още повече затрудняват процеса на вземане на решения.

Точно тук е ролята на кариерния консултант. С помощта на резултатите от подробния тест Career Direct® и насочващите ми въпроси, ще се запознаем с вашия уникален профил, включващ силни характеристики, способности, интереси и ценности. Стъпвайки на тези данни, ще ви помогна да конкретизирате следващите стъпки във вашето професионално развитие.

Тестът

Какво представлява Career Direct?

Career Direct® е подробен тест за самооценка, който се основава на най-добрите постижения в психометричните тестове. Разработван е в продължение на повече от 20 години в САЩ и преди да бъде предложен за ползване е преминал дълъг и сложен процес на изпитания и проверка на точността. Оттогава е използван от над 250 000 клиенти, както възрастни, така и студенти, в повече от 45 държави по света.

Тестът Career Direct® е предназначен да се използва в международна среда. Понастоящем платформата е достъпна на 19 езика, което означава, че може да попълните теста на всеки от тези езици и автоматично да преобразувате резултатите на произволен от останалите. Резултатите са ясно изложени и включват множество графики и подробни обяснения. Включени са и разнообразни допълнителни материали, които да помогнат на клиента да проучи образователните и професионални области, които най-добре отговарят на уникалния ѝ/му профил.

Какво отличава Career Direct® от други сходни тестове?

 

Това е един от малкото тестове, които включват четири измерения на личността – личностен профил, интереси, умения и ценности. Повечето алтернативи взимат предвид само две или три от тях. Това дава възможност да се анализират потенциални възможности за работа по повече параметри.

Освен това резултатите се основават на повече от петстотин въпроса, което е много повече от мнозинството личностни тестове на пазара. Големият брой въпроси позволява на Career Direct® да предложи по-богат и нюансиран профил на клиента.

Любопитни факти

 

Тестът може да се попълни за около час.

Подробните резултати са в обем от 34 страници (вижте примерните резултати на клиента Джейн Доу).

Career Direct® консултантите преминават специален курс на обучение в продължение на три дни, след което подновяват сертификата си на всеки 12 месеца само при условие, че посрещат определен норматив.

Понастоящем тестът е достъпен на деветнадесет езика като постоянно се добавят и нови. Езиците са: албански, английски (американски и британски), африканс, български, индонезийски, испански, китайски (опростен и традиционен), корейски, латвийски, литовски, монголски, немски, полски, португалски, руски, унгарски, френски, холандски и хърватски.

Понастоящем обучени консултанти може да се намерят в 47 държави.

Career Direct® е сложен психометричен инструмент, който е статистически удостоверим и дава достоверни резултати. Всеки, който се интересува, може да проучи подробния (70 стр.) справочник за проучване и развитие (на английски език).

Тестът е подходящ за хора от всички възрасти от 15 г. нагоре. Най-възрастният ни клиент известен до момента е на 76 г. и живее в САЩ!

Ценовият модел на Career Direct® е съобразен с икономическия стандарт на всяка държава, а не е еднакъв за всички.

История

Как е разработен Career Direct?

Career Direct® е идея на американския финансов консултант, Лари Бъркет (1939-2003 г.), съосновател на Crown Financial Ministries.

„През годините докато консултирах семейства относно финансовото им състояние, често срещах хора в професионални области, които не съответстваха на техните таланти и способности. Притесняваше ме факта, че има толкова много хора, които не съзнават своите силни страни, и съответно не управляват мъдро талантите си. В мен възникна надеждата, че някой ще разработи програма, чрез която ще помага на хората да разберат своите професионални наклонности и ще им покаже как да вземат адекватни решения по отношение на кариерата си. През 1989 г. започнах сам да работя по този въпрос. Един от консултантите ни доброволци, Лий Елис, точно по същото време се пенсионираше от Военновъздушните сили, така че го провокирах да дойде и да ми помогне да разработим програмата, която по-късно се превърна в Career Direct®.“

От тези първи години досега Career Direct® е постигнал голям напредък. През 2000 г. започва работата по международната версия когато тогавашната CD-ROM версия се прилага в различни южноафрикански общности и ситуации. Теста попълват хора в ЮАР и Намибия, и резултатите са много окуражаващи. След провеждането на повече от 700 консултации се стига до решението да започне подготовката на международна многоезична версия на Career Direct®, която да бъде базирана на консултантски модел. Създаден е нов международен сайт с възможност за превеждане на платформата на множество езици. Съставена е програма за обучение на консултанти и започва обучението на такива първо в Европа, а след това и по другите континенти. Между 2010 г., когато е проведено първото обучение на консултанти в Европа, и днес, Career Direct® Global Edition вече има хиляди активни консултанти в повече от 47 държави в Азия, Африка, Европа, Северна и Южна Америка, а платформата е достъпна на деветнадесет езика, като нови езици се добавят постоянно. Това дава възможност на стотици хиляди клиенти да оценят своите уникални характеристики и да потърсят адекватна реализация на професионалното поприще.

Процес

Какво да очаквате от своята консултация?

Ако се интересувате от кариерна консултация за самите вас или ваш близък, ето какво включва този процес.

1. Поръчка

След като се свържете с мен и ми обясните за колко на брой и какви клиенти (ученици или студенти/работещи) става въпрос, ще ви изпратя информация за това как да направите плащането (по банков път, чрез Revolut или PayPal). Междувременно ще очаквам да ми изпратите имената и email адресите на клиентите.

2. Плащане

Плащането може да направите по банков път или чрез Revolut (или друга предпочитана от вас платформа за дигитални разплащания, но само ако съм потвърдил, че е приложима). След като получа сумата, ще изпратя на email адресите на клиентите покана за регистрация в online платформата.

l

3. Попълване на тест

Линкът за регистрация е активен 14 дни. В случай, че клиентите не се регистрират в този период от време, ще трябва да се свържат с мен, за да изпратя нов линк. Веднага след регистрацията в онлайн платформата, клиентите може да попълнят теста наведнъж или с прекъсвания. Препоръчително е теста да се попълни на едно сядане, но ако няма възможност за това, системата запомня докъде е попълнен, и при следващо влизане в системата продължава от същото място.

4. Насрочване на консултацията

След завършване на теста, аз ще получа потвърждение от системата и ще се свържа с клиента, за да определим удобна дата и време за консултацията. Консултацията е лична, но може да се проведе и през Microsoft Teams или друга online видео платформа, така че клиентът да се чувства максимално комфортно в своя дом.

5. Консултация

Консултацията е лична, но са добре дошли да присъстват и членове на семейството. В действителност дори насърчавам това, тъй като всеки човек слуша избирателно, така че присъствието на близки хора дава възможност след това да се сверят гледните точки. Не на последно място консултацията обикновено е много приятно и сближаващо преживяване за близките.

i

6. Следващи стъпки и допълнителни материали

По време на консултацията клиентът получава online достъп до резултатите си на всички езици, които са достъпни в системата. Ще има достъп до тези резултати завинаги. Освен това получава и постоянен online достъп до допълнителни материали и помагала, включително ръководство за планиране на следващите стъпки.

L

7. Последваща консултация

Включена в цената на индивидуалната консултация е възможността в рамките на 1-3 месеца след първоначалната консултация да се проведе втора по-кратка такава, на която може да отговоря на конкретни въпроси, възникнали след задълбоченото разглеждане и осмисляне на резултатите и насоките от първата консултация.

Цена

Ценови пакети

Поръчка

Поръчайте консултация!

Имате въпроси или сте готови да поръчате консултация за вас самите или ваш близък?

Свържете се с мен незабавно, за да ви помогна.